Innlegg

Min PhD om gudserfaringers teologiske betydning

Bilde
  Den 9.januar i år forsvarte jeg min PhD på MF Vitenskapelig høyskole. Her er en kort presentasjon av arbeidet og noen hovedfunn. Jeg skrev en såkalt artikkelbasert doktoravhandling, hvor tittelen og den overordnede problemstillingen er: How to understand Pentecostal experiences of God as a source for systematic theology ? Avhandlingen inkluderer fire vitenskapelige artikler som utforsker ulike spørsmål relatert til den overordnede problemstillingen, som jeg besvarer ved å sette funnene i artiklene sammen. Min PhD er dermed en studie av hvordan pinsevenners gudserfaringer bidrar positivt i teologisk arbeid med hva vi bør tenke og tro om Gud. Hvilken betydning har gudserfaringer (deskriptivt), og hvordan bør det egentlig være (normativt)? Min konklusjon er at erfaringer av Gud optimalt bør spille en viktig rolle i teologiske arbeid. Dette argumenterer jeg for ved å forklare i detalj hvordan folks gudserfaringer kan forstås å øve innflytelse på teologiske arbeids- og refleksjonsprosesse

Gudserfaringer del 2 (HLT-podcasten)

Bilde
  HLT- podcasten ,  episodebeskrivelse:  "John Daniel Andersen, førsteamanuensis på HLT, er tilbake for å prate videre om temaet fra doktoravhandlingen sin. Gudserfaringer del 2 ser nærmere på 5 filosofiske argumenter for hvorfor stole på Gudserfaringer, opplevelsene til Hans Nielsen Hauge og Thomas Barratt, og hvorfor og hvordan dette er viktig for oss i dag." Lytt til podcasten her:  https://open.spotify.com/episode/6O7J7d9GDtHVpqhX6vGHnG?si=7f2934f98a4640ed Les mer: Om religiøse følelser og deres teologiske værd: Hvordan forstå kristne affeksjoners positive betydning for lære og praksis? https://sjlt-journal.com/index.php/sjlt/article/view/66 Alvin Plantinga – Warranted Christian Belief: https://www.amazon.com/Warranted-Christian-Belief-Alvin-Plantinga/dp/0195131932

Ny Bibel 2024!

Bilde
Denne måneden (14. mars) ble endelig Bibel 2024 lansert! Det  er gledelig, og ikke bare fordi jeg har sittet i styret til Bibelselskapet som (vara)medlem de tre siste årene (2021-2024). Bibelen er jo verdens viktigste bok – og måtte mange flere nordmenn lese i "bøkenes bok" nå som den gjøres tilgjengelig overalt hvor bøker selges. Den nye bibeloversettelsen blir nok den nye "folkebibelen" med tanke på bruk og utbredelse i Norge – og er en "finsliping" (revidering) av teksten til oversettelsen fra 2011, og jevnt over et bedre og mer tilgjengelig norsk språk. På noen steder blir den også litt mer konkordant ved å ligge tettere på den greske teksten, f.eks. ved oftere bruk av begrepene "kjøtt" og "slave". I tillegg ser selve den fysiske boken design og stilmessig veldig fin ut, som bildet over viser. Her er mer detaljert informasjon om bl.a. oversettelsesprosessen til Bibel 2024:  https://bibel.no/om-bibelen/laer-om-bibelen/bibel-2024

Hvordan erfare evangeliets sannhet? (Podcast)

Bilde
  «Hvis dere blir i meg og mine ord blir i dere, be da om hva dere vil, og dere skal få det. For ved dette blir min Far æret, at dere bærer mye frukt og blir mine disipler.» (Joh 15,7-8) I talen "Hvordan erfare evangeliets sannhet", som ble holdt i Filadelfiakirken Hamar den 3. mars 2024, snakker jeg om følgende spørsmål: Hvem er de gode nyhetene for? Hva er evangeliet? / Hvorfor døde Jesus på korset? Hvordan kan vi erfare det? Talen er tilgjengelig som podcast og varer i 38 minutter. Den kan høres her: https://filadelfiakirkenhamar.no/taler-mal/article/1763203 For flere taler/podcast, klikk her .

Kapittel i den nye boken DETTE TROR VI

Bilde
  Jeg har skrevet det første kapittelet (om "Bibelens inspirasjon og autoritet") i den helt nye boken  Dette tror vi – sentrale teologiske og verdimessige spørsmål. Boken er skrevet sammen med flere bidragsytere fra HLT og kjente pastorer/forkynnere fra ulike frikirkelige miljøer i Norge. Boken er utgitt av Hermon forlag med Sten Sørensen som ansvarlig redaktør, og kan kjøpes her:  https://www.hermon.no/dette-tror-vi Her er bokomtalen: Dette tror vi er en aktuell bok som belyser sentrale temaer vedrørende den kristne tro. En rekke dyktige frikirkelige teologer og forkynnere med stor innsikt og kunnskap innenfor sitt fagfelt gjør denne boken til et verktøy du kan dra nytte av i møte med teologiske og verdimessige spørsmål. Det er ikke lenger en selvfølge at Ola Nordmann har en grunnleggende forståelse av den kristne tro og vår kulturarv. For noen tiår siden hadde mange menigheter et godt trosgrunnlag å gi videre. Nå er bibelkunnskapen blitt mindre, og vi invaderes av informasj

Bør kirken oppgi Bibelens autoritet?

Bilde
Det  å tolke Bibelen feil, betyr ikke at Bibelen må ta feil. Vi har grunn til å tro at feilbarlige mennesker kan tolke en ufeilbarlig Bibel feil. Tidligere sjefredaktør i Vårt Land, Helge Simonnes, tok i forbindelse med lanseringen av en ny bok et oppgjør med klanderverdig bruk av Bibelen ( Dagen 22.09.16 ). Som eksempel, nevner han blant annet hvordan folk med henvisning til Bibelen har hevdet at EU er Antikrist. Simonnes skriver: «Jeg er blitt mer og mer skeptisk til det bastante synet på  Bibelens  ufeilbarlighet.» Grunnen er alle eksemplene der et slikt bibelsyn har båret galt av sted eller voldt mennesker skade. I tillegg mener Simonnes at synet vanskeliggjør kommunikasjon med resten av samfunnet, samt at det er uheldig når denne tilnærmingen til Bibelen fremheves som «åndelig høyverdig». Det er ikke vanskelig å være enig med Simonnes i mye av det han skriver, og således gi ham rett i at «[p]åståeligheten om at alt som står i Bibelen, er Guds ord og vilje, har hatt en høy pris». S

Gudserfaringer (HLT-podcasten)

Bilde
  HLT- podcasten , episodebeskrivelse:  "Vi tar igjen en prat med... John Daniel Andersen, og denne gang om 'Gudserfaringer' som er temaet i hans doktorgrad. Hva var det Martin Luther, Hans Nielsen Hauge eller de første kristne i pinsevekkelsen oppdaget rundt Gudserfaringer som vi kan lære av? Og, er det en konflikt mellom følelser og fornuft?" Lytt til podcasten her:  https://open.spotify.com/episode/0djjAQJDF3s7ozLhDc6Cwz?si=3d68ddd563d9455d Les mer: Om religiøse følelser og deres teologiske værd: Hvordan forstå kristne affeksjoners positive betydning for lære og praksis? https://sjlt-journal.com/index.php/sjlt/article/view/66 Steven Jack Land – Pentecostal Spirituality: A Passion for the Kingdom https://www.amazon.com/Pentecostal-Spirituality-Passion-Steven-Land-ebook/dp/B004477XXW/ref=tmm_kin_swatch_0?_encoding=UTF8&qid=&sr=

Philosophiae Doctor

Bilde
  "Tirsdag 9.januar var den store dagen da HLT sin egen John Daniel Andersen hadde sin disputas og fullførte sin doktorgrad, og ble med det den tredje stipendiaten i HLT sin historie til å fullføre en doktorgrad. Han var selv student på HLT og tok sin bachelor fra 2011-2013 – med andre ord en milepæl for både Pinsebevegelsen og Baptistsamfunnet..." Les hele artikkelen og se flere bilder på:  https://hlt.no/nyheter/gratulerer-john-daniel-andersen/   Se livestream fra disputasen:

Tema for prøveforelesning & disputas 9.januar

Bilde
  Jeg har nå fått oppgitt mitt tema for prøveforelesning i forbindelse med disputasen den 09.01.2024 (kl.10:15-15:00) på MF. Tema for prøveforelesningen er:  On the critical role of experience in theology, with special reference to liberation theologies. Etterpå (ca. kl 12) forsvarer jeg doktoravhandlingen: How to Understand Pentecostal Experiences of God as a Source for Systematic Theology. Disputasen er åpen, men vil også bli strømmet på internett. For mer informasjon om disputasen (tid og sted), et kort sammendrag av avhandlingen og muligheten for digital (lese)tilgang,  se  https://mf.no/arrangementer/disputas-john-daniel-andersen

Hvorfor tro på Bibelen? Her er 8 grunner (Podcast)

Bilde
Kristne har helt ifra begynnelsen av kirkens historie og frem til i dag holdt urokkelig fast ved skriftene i Det gamle og Det nye testamentet. I denne podcasten (1 time og 19 min) presenterer jeg flere grunner til å tro på Bibelen som Guds Ord: Bibelen gir gode svar på de store og vanskelige spørsmålene som angår alle mennesker (om universets opprinnelse, livets mening, menneskers grunnleggende problem og [for]løsning...) Jesu vitnesbyrd om "Skriften" Bibeltekstenes interne vitnesbyrd Vitnesbyrd fra kirkehistorien (f.eks. fra kirkefedre som Augustin og Martin Luther) Bibelens historiske troverdighet Bibeltekstenes koherens Bibelen fungerer i praksis Budskapet om Jesu oppstandelse er den beste forklaringen på den tomme graven Opptaket er fra en bibelkveld om "hvorfor tro på Bibelen?" i Filadelfiakirken Vestby den 24.10.2023, og kan høres på nettsiden https://www.filadelfiavestby.no/ressurser/taler/audio/article/1741069 eller på spotify https://open.spotify.com/episo

Ny lov om konverteringsterapi – hva betyr det?

Bilde
Om noen uker kommer en ny lov om såkalt konverteringsterapi. Hva loven egentlig betyr, er uklart, fordi det har vist seg vanskelig å gi en presis definisjon av hva "konverteringsterapi" er – og hvem som faktisk holder på med dette (og som ikke allerede dekkes av gjeldende lovverk om vold, trusler, og tvang). Kan for eksempel råd til venner og bekjente, ærlige samtaler i familien, høytlesning fra Bibelen, sjelesorg, eller forbønn nå bli ansett for konverteringsterapi (hvis man ytrer konservative synspunkter) og dermed bli straffbart? Hvordan skal loven håndheves?  I høringsrunden har flere tunge aktører som Riksadvokaten og Advokatforeningen kritisert utkastet til lovforslaget av prinsipielle, juridiske, og mest alvorlig; menneskerettslige grunner ( https://www.dagen.no/nyheter/riksadvokaten-advarer-mot-konverteringsterapi-forbud/ ). Det kan hende at den nye konverteringsterapiloven vil medføre urettmessig forfølgelse av kristne. Det betyr ikke at kristne av den grunn, eller p

Positiv komité-uttalelse: Disputas 9.januar

Bilde
  I forrige uke fikk jeg den meget gode beskjeden om at komitéen, som de siste månedene har bedømt mitt doktorgradsarbeid, har gitt en positiv innstilling og uttalelse. Uttalelsen er på 6 sider og konkluderer: "Although some aspects would benefit from further elaboration, the thesis undoubtedly has the  qualities expected of a doctoral level work in systematic theology/philosophy of religion. It  makes a considerable contribution to the field of Pentecostal experience and epistemology.  The committee, therefore, concludes that the present thesis is deemed worthy of being  defended publicly." Disputas blir tirsdag 9.januar på MF vitenskapelig høyskole, Oslo, med prøveforelesning (trial lecture) kl. 10, og presentasjon, forsvar, og diplom (public defense) kl. 12. Denne høytidelige dagen er åpen for alle, så velkommen om du ønsker å være til stede! Les mer:  4 glade forskningsnyheter

Ny kristen / Har du sagt JA til Jesus?

Bilde
  Les også:  Vet du hvorfor Jesus døde på korset? I Apostlenes gjerninger leser vi om de første kristne og det som skjedde på pinsedag – ofte kalt «kirkens fødselsdag» – 50 dager etter at Jesus hadde stått opp fra de døde. På denne dagen forkynte disippelen Peter for en stor gruppe mennesker om Jesus, og hans død, oppstandelse og himmelfart. Vi leser: Peter svarte dem: «Vend om og la dere døpe i Jesu Kristi navn, hver og en av dere, så dere kan få tilgivelse for syndene, og dere skal få Den hellige ånds gave. For løftet gjelder dere og barna deres og alle som er langt borte, så mange som Herren vår Gud kaller på.»  Også med mange andre ord vitnet han for dem, og han formante dem: «La dere frelse fra denne vrangsnudde slekten.» De som tok imot budskapet hans, ble døpt, og den dagen ble det lagt til omkring tre tusen mennesker. De holdt seg trofast til apostlenes lære og fellesskapet, til brødsbrytelsen og bønnene. Hver og en ble grepet av ærefrykt, og mange under og tegn ble gjort av a

Bibelsyn (HLT-podcasten)

Bilde
  HLT-podcasten, episodebeskrivelse:  "[Programlederne] Annka og Bjørnar tar en prat med høyskolelektor og stipendiat på HLT, John Daniel Andersen om bibelsyn. Har man et bibelsyn selv om man bare leser det som står der? Hvilke forskjellige bibelsyn finnes egentlig? Hvordan forklarer man et konservativt og liberalt bibelsyn? Hva er egentlig forskjellen?" Lytt her:  https://open.spotify.com/episode/7vmrf5zYx1optDn5LR4bCK?si=16f908ebffff4953 Les mer:  Hvordan skal vi forstå Bibelen? Tre skriftsyn oppe til diskusjon Se video:  Hvorfor tror kristne på Bibelen som Guds Ord? Om Jesu skriftsyn og sterke uttalelser om Det gamle testamentet (Video | Episode 1)

Hans Nielsen Hauge og affektiv teologi

Bilde
  «Alle vil ha en bit av Hans Nielsen Hauge, men nesten ingen vil ha teologien hans» sier Helje Kringlebotn Sødal, professor i kristendomshistorie ved UiA, i et intervju og i en kronikk i avisen Dagen. Hun påpeker hvor opptatt Hauge var av «gode gjerninger», og at for ham var «nåde koblet på gjerninger». Mye er sagt og skrevet om Hauge, ofte omtalt som «den enkeltpersonen som har hatt størst innflytelse på norsk kirkeliv etter reformasjonen».  I fjor skrev jeg en fagartikkel, publisert i Scandinavian Journal for Leadership & Theology , om Hauge og affektiv teologi, hvor min tittel spiller på Hauges bok Om Religiøse Følelser og deres Værd fra 1817. I denne boken forteller Hauge om sin livsforvandlende gudsopplevelse 5. april 1796, som markerer starten på haugevekkelsen. Ifølge kirkehistoriker Bernt Oftestad er det vanskelig å gi en fullgod forklaring på Hauges kristendomsforståelse og hans bemerkelsesverdige virksomhet som vekkelsespredikant og gründer uten å ta mystikeren Hauge

Vekkelsesrapport fra Vigeland, 11-12. august 2023

Bilde
  På en måte var det ikke noe spektakulært. Vanlige folk, fine og gamle bedehussanger, og ikke særlig voldsomt. Folk i alle aldre var tilstede, men det var nok en eldre gjennomsnittsalder. Personlig følte jeg ikke at atmosfæren i hallen var veldig spesiell sammenlignet med andre kristne samlinger jeg har vært på. Samtidig er det jo uvanlig at en sportshall med plass til 1400 mennesker på et lite sted er fullsatt nesten én time før kveldsmøtene begynner. Men jeg observerte at folkene fra Vigeland (Bedehuset og Betania) som betjente «oss gjester» og var kledd i blå t-skjorter og var forbedere, stod i døren og ønsket velkommen, spilte og ledet sang, hjalp til i kaféen, etc., virket grepet og ba inderlig til Gud på bønnemøtet i forkant av møtet, men ikke nødvendigvis så høylytt. Det var også en sterk og uttalt forventning på bønnemøtet og fra scenen om at folk skulle få en berøring av Jesus denne helgen. Det ble gitt rom for mange vitnesbyrd om hva som hadde skjedd under tidligere møtehelg

"I dag, om dere hører hans røst" (Podcast)

Bilde
"Derfor, som Den hellige ånd sier: I dag, om dere hører hans røst, så gjør ikke hjertene harde..." (Hebr 3,7) Gud snakker. Guds stemme er full av kjærlighet. Jer 31,3 sier: "Med evig kjærlighet har jeg elsket deg, [...] derfor har jeg hele tiden vist deg miskunn". Guds Ord er som blandet såkorn med potensiale til å forandre våre liv. Derfor "Hør!" slik Jesus underviser i lignelsen om såmannen i Mark 4. Talen "I dag, om dere hører hans røst" ble holdt i Filadelfiakirken Vestby den 26.03.2023. Den er tilgjengelig som podcast og varer i 60 minutter, og kan høres her: https://open.spotify.com/episode/1n6YFjDC2Q5vM7KbOHbf9v?si=cdf7d725a12443a9                            eller https://www.filadelfiavestby.no/ressurser/taler/audio/article/1709713 For flere taler, trykk på podcast  (eller søk på tema i arkivet).

Oppdatering: 4 glade forskningsnyheter

Bilde
  Her er fire glade forskningsnyheter: På mandag denne uken (12.06.23) leverte jeg endelig min artikkelbaserte doktoravhandling (som omhandler gudserfaringers betydning som kilde for systematisk teologi). Dette er et prosjekt jeg har holdt på med i seks år ved siden av undervisning på Høyskolen for Ledelse og Teologi (HLT). I tillegg gjorde jeg forberedelser et år i forveien. Det er med andre ord en STOR lettelse (for alle involverte parter som familien, meg selv, HLT, og veileder) at jeg har levert. Nå er familien og jeg skikkelig klare for en etterlengtet sommerferie!! MF Vitenskapelig Høyskole holder på å innstille en komité med norske og utenlandske professorer som skal vurdere PhD-arbeidet. Deretter bestemmes en dato for min såkalte disputas, hvor jeg skal forsvare mitt arbeid muntlig og (forhåpentligvis) tildeles doktorgraden. Den andre gode nyheten er at en nyskrevet vitenskapelig artikkel som heter "Exploring Experience: A Case for Phenomenology in Pentecostal Studies"

Intervju om Kristi himmelfart (Video)

Bilde
I fjor (26.05.22) ble jeg intervjuet om  Kristi Himmelfart  på programmet "midt på dagen" av Jon Åge Skuland.  Intervjuet varer i 10 minutter (fra 4:15 - 14:40), og kan også sees på  Facebook . Kristi himmelfart bør forstås som en del av Jesu herliggjørelse  og intronisasjon. Jesus er vår representant på alle måter. Han farer til himmelen før oss  – men også  for oss. Hva betyr det? Jo, blant annet at Jesus er vår himmelske øversteprest som ber for oss og som utøser Den Hellige Ånd. Det er han som døper oss i Den Hellige Ånd slik at vi kan bli fylt med Ånden – og motta kraft til liv og tjeneste (Jf. Hebr; Rom 8; Matt 3,11; Apg 1-2). I tillegg minner Kristi himmelfart oss om at Jesus en dag "skal komme igjen på samme måte" som disiplene så han fare opp til himmelen (Apg 1,11). Les også:  Hvorfor døde Jesus? Intervju om korsets teologiske betydning

Besøk i Studio Direkte (Video)

Bilde
  I mai i fjor (09.05.22) var jeg på besøk i Studio Direkte på Visjon Norge og ble intervjuet av Randi Filtvedt Johansen. Det var meget hyggelig å prate med Randi. Hun er en varm og åndsfylt kristen dame som jeg husker godt fra min barndom og oppvekst i Filadelfia Hamar. Vi snakket litt om meg, Den Hellige Ånd, min doktorgradsforskning på betydningen av gudserfaringer, Hans Nielsen Hauge og Thomas Ball Barratt, med mer. Jeg ble i tillegg spurt om å holde en kort andakt, hvor jeg "midt mellom påske og pinse" deler 5 stikkord om hvilken praktisk betydning Jesu død og oppstandelse har for oss.  Andakten kan sees fra 3:30 - 13:30 (10 min) Besøket i Studio er fra 56:15 - 1:28:47 (32 min)

Student-vekkelse ved Asbury University – kan vi se det i Norge?

Bilde
  Det hele startet på en tilsynelatende vanlig chapel (studentgudstjeneste) en onsdag morgen, den 8.februar. Etter en 25 minutters tale ut ifra Romerbrevet kapittel 12 om at vi trenger å motta Guds kjærlighet for å kunne elske hverandre slik Bibelen sier, skal en ung mann mot slutten av gudstjenesten ha reist seg og bekjent noe synd. En mindre gruppe studenter ble værende igjen for å be. Og i to uker fortsatte bønn, enkel og hengiven lovsang, skriftlesning, og offentlig syndsbekjennelse døgnet rundt – og tusenvis av studenter, lærere og andre folk fra hele USA har strømmet til Asbury for å oppleve Gud og den spontane «vekkelsen» som man kaller det. Flere lignende vekkelser har visst skjedd ved Asbury universitet tidligere, blant annet i 1905, 1970 og 2006. Hva er egentlig vekkelse? Vekkelse som fenomen kan forstås og studeres fra ulike innfallsvinkler og perspektiver. Vi forbinder gjerne vekkelser med (store) historiske åndelige fornyelser som berører mange mennesker, eller hvor en stø

Trofasthet til fundamentet (Podcast fra LED23)

Bilde
  "De holdt seg trofast til apostlenes lære..." (Apg 2,42 B11) I denne podcasten underviser Truls Åkerlund (førsteamanuensis ved HLT) og jeg om trofasthet til Gud og Bibelen som kirkens fundament. I del 1 snakker Truls Åkerlund om "tråden heter trofasthet". I del 2 (fra 18:30) snakker jeg om "fundamentet". For at læren, praksiser og hjertets holdninger skal være rett, så må de være bibelske og i tråd Guds Ord. Pinsebevegelsens trosgrunnlag sier: Vi tror at Bibelen er Guds ufeilbarlige ord. Den er skrevet av mennesker inspirert av Den Hellige Ånd. Bibelen er øverste autoritet i tro, lære, etikk og moral 2 Tim 3,16; Joh 17,17; Heb 4,12 Opptaket er fra vår undervisningssesjon på LED23 (Pinsebevegelsens lederkonferanse) den 13.01.2023 i Lillestrøm, og kan høres her: https://open.spotify.com/episode/6ROfIACuMOsZfY8qljtDtB?si=9e378835243f43f4 Hør også:  Hvorfor kan vi stole på Bibelen? (Podcast)

Hvorfor kan vi stole på Bibelen? (Podcast)

Bilde
  I denne  podcasten  snakker jeg om fire grunner for å stole på Bibelen: Jesus og disiplene trodde Skriftene er Guds Ord (Matt 5,17-20; Joh 10,35) Bibelens overraskende historiske troverdighet og enhet (Et eksempel:  Ny forskning: Asteroide utslettet oldtidsby – kan være bibelens Sodoma )   Bibelen gir gode svar på store og vanskelige spørsmål (f.eks. om universets begynnelse, livets mening, og menneskers grunnleggende problem) Guds Ord er et såkorn med kraft til å forandre livet ditt (Mark 4) Talen "Hvorfor kan vi stole på Bibelen?" ble holdt i Evangeliehuset Porsgrunn den 12. mars 2023. Den er tilgjengelig som podcast og varer i 53 minutter, og kan høres her: https://evangeliehuset.no/podcast/tale-av-john-daniel-andersen-12-03-23-hvorfor-kan-vi-stole-pa-bibelen/ Hør også:  Et dypdykk i Herrens måltid

Et dypdykk i Herrens måltid (Podcast)

Bilde
  I denne podcasten (1 time og 19 min) underviser jeg og Pavel Novik (pastor i Filadelfiakirken Vestby) om Herrens måltid. I del 1 snakker jeg om pinseteologi, forsoningens mysterium, og ulike kirkelige tradisjoners syn på nattverd. I del 2 snakker Pavel Novik mer omkring vår nattverdspraksis ("hvorfor gjør vi det slik?").  Opptaket er fra en bibelkveld i Filadelfiakirken Vestby den 29.11.2022, og kan høres her: https://www.filadelfiavestby.no/ressurser/taler/audio/article/1689419 Hør også:  Bibelkveld: Hebreerbrevet